Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Moritz Abraham Stern (1807-1894). Den første jødiske professor ordinarius ved et tysk universitet og hans populærastronomiske verk

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Norbert Schmitz

Journal: Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur
ISSN 1503-2086

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 209;
Date: 2005;
Original page

ABSTRACT
 
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?