Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MÛSÂ KÂZIM: AHTİMÂR KATOGİKOSLUĞU (Transkripsiyon)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nihat DURAK

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 133;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Musa Kazımi Ahtimari Katogikosluk | Mecmua

ABSTRACT
Mûsâ Kâzım'ın, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası‟nda neşredilmiş “Ahtimâr Katogikosluğu“ başlıklı yazısını, Türkiye tarihi ve kültürü ile alakalı olduğu kadar, Türkiye‟deki Dinler Tarihi çalışmalarını da yakından ilgilendirdiği için Osmanlıca‟dan Latin harflerine transkribe ederek aynen yayınlıyoruz.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?