Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MUTARRİZÎ’NİN EL-İKNÂ ADLI ESERİNDE DİL ÖĞRETİMİ / LANGUAGE TEACHING IN THE BOOK OF AL-IQNA’ BY MUTARRIZI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aladdin GÜLTEKİN

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 4;
Start page: 132;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Dil öğretimi | yöntem ve teknikler | el-İknâ | Mutarrizî/Language Learning | Method and Techniques | al-Ikna | Mutarrizi

ABSTRACT
Günümüzde Arapça öğretimine ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizde Arapça eğitiminin daha verimli hale getirilmesi ve dilin daha etkin ve kolay öğretilmesi için çok değişik gayretler gösterilmektedir. el-Mutarrizî’nin el-İknâ isimli eseri, genç nesillere dil öğretimi yöntemleri açısından örnekler içermektedir. Bu amaçla eserde yer alan dil öğretim yöntemlerinin tespit edilmesini örneklerin neler ifade ettiğinin dile getirilmesini, Arapça eğitim-öğretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir./ Today there has been an increasing interest in the Arabic education, so that there have been many efforts in our country not only to enhance efficiency in the Arabic education but also to use the Arabic language more effectively. The work called al-Ikna by al-Mutarrizi has many examples for the young generation in terms of the language teaching. For this reason, this study aims at examining language teaching methods in this book, together with the examples for the language teaching.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program