Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mystery Of The Funerary Reliefs Of Palmyra (Tadmor) In The Desert Of Syria
Suriye Çölünde Palmyra’daki (Tedmür) Mezar Rölyeflerinin Gizemi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hatice PALAZ ERDEMİR

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 507;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Palmyra | grave art | funerary reliefs | ornaments | wealth | women | cultural heritage Palmyra | mezar sanatı | mezar rölyefleri | takılar | zenginlik | kadın | kültürel miras

ABSTRACT
Throughout history, people were delighted to express their sense and availibities on various types of arts by using different materials. Art was also the way in which people could reveal their possesions in both materially and morally. The tower tomb reliefs of Palmyra reflect the wealth, power and the eclectic taste of people of the city although the area looks unnatural for these possesions.Extraordinary tower tombs with their unique architectural structure were mainly made of lime stone by looking austere from outside but quite surprisingly eclectically elegant with their marble and limestone reliefs inside. It can be derived from the reliefs that the religious art of Palmyra was woven out of many strands. In many superficial ways it is Greco-Roman but in detail and from pictorial subjects is ‘oriental’. The compositions of the family and the individual men and women on the reliefs with their dress, jewellery, ornaments and household utensils reflects overwhelmingly Parthian and Mesopotamian, Anatolian effects.The country of Syria is under political disorder nowadays and its cultural heritage is also endangered. The aim of this article (before any vanishment of these important cultural heritage), is to reveal how and to what extend the people of ancient Palmyra developed themselves in the middle of the Syrian desert and how much they reflected their own culture and wealth on the tower tomb reliefs of Palmyra. Tarih boyunca, insanlar farklı malzemeler kullanarak sanat eserleri üzerinde duygularını yansıtmaktan memnuniyet duymuşlardır. Sanat, aynı zamanda insanların sahip oldukları maddi ve manevi zenginlikleri ortaya koyma yoludur. Çevre tabii görünmese de, Palmyra kule mezar rölyefleri, bir zamanlar şehirde yaşayan halkın zenginlik, güç ve seçkin sanat zevkini ortaya koyması bakımından önemlidir.Özellikle dışarıdan bakıldığında oldukça sade görünen ve kireç taşından yapılmış olan kule mezarlar, kendilerine özgü seçkin ve olağanüstü mimari yapılarıyla iç mekanlarında şaşırtıcı bir şeklide şaşaalı mermer ve kireçtaşı kabartmalarla süslüdür. Bu yapılar, Palmyra dini sanatının dışarıdan pekçok farklı etkiyle ilmek ilmek dokunduğunun göstergesidir. Pekçok bakımdan Greko-Romen özellikler taşıyan kule mezarlar, ayrıntılarında ve münferit bakımlardan doğulu özellikler taşımaktadır. Aile kompozisyonları, tek erkek ve kadın betimlemelerindeki elbise, takı ve süs eşyaları ile ev gereçleri İran, Mezopotamya, Anadolu etkilerini yansıtmaktadır.Günümüzde Suriye siyasi bir çalkantı içindedir ve bu önemli kültür varlıkları da tehlike altındadır. Bu makalenin amacı, henüz bu eserler yok edilmeden, Suriye çölünün ortasında yaşamakta olan eski Palmyra halkının kendilerini nasıl geliştirdiklerini ve Palmyra kule mezar kabartmalarında kendi kültür ve zenginliklerini ne kadar yansıtabildiklerini ortaya koymaktır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions