Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

’n Interpretasie van die ruimtestruktuur in na ’va (Etienne le Roux): enkele riglyne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): P. H. Swanepoel

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 42;
Issue: 5;
Start page: 330;
Date: 1977;
Original page

ABSTRACT
Na ’va is die afsluitende werk van die derde trilogie in Leroux se romansiklus van nege dele. In hierdie roman vind daar op meer as een vlak ’n sametrekking plaas van die romans van die derde trilogie, maar dit bied ook retrospektief ’n blik op die agt romans wat dit voorafgaan. Hier word egter slegs aandag gegee aan aspekte van die ruimte.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions