Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Danie Prinsloo

Journal: Lexikos
ISSN 1684-4904

Volume: 10;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Die leksikografiese proses in Suid-Afrika het momentum in 1999-2000 verkry met 'n reeks aktiwiteite wat toegespits is op die stigting van woordeboekeenhede vir die amptelike tale in Suid-Afrika. Daar Ie egter 'n lang pad voor alvorens die samesteIIing van woordeboeke vir die elf amptelike tale net so gesofistikeerd sal wees as byvoorbeeld moderne woordeboeke vir Afrikaans, Engels, Duits, Frans, ens. Heelwat struikelblokke moet nog oorkom word veral ten opsigte van opleiding, rekenaarprogramme, gebruikersbehoeftes en burokrasie. Die African Association for Lexicography (Afrilex) loof hierdie inisiatiewe en neem aktief deel aan die proses ter ondersteuning van die inisiatiewe van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad en sal voortgaan met sodanige aktiewe betrokkenheid ten einde hierdie doelstellings te bereik.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program