Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mariƫtta Alberts

Journal: Lexikos
ISSN 1684-4904

Volume: 14;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
'n Taal voldoen aan die algemene definisie van standaardisering wanneer daar 'n grammatika, spel- en skryfre?ls, woordeboeke en terminologie in daardie taal beskikbaar is. 'n Standaardtaal is gekodifiseer en eenvormig. Tale verander egter, ontwikkel en word gemoderniseer en daarom is standaardisering 'n voortdurende proses.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?