Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nadciśnienie tętnicze w ciąży - patofizjologia i aktualna klasyfikacja

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Iwonna Grzywanowska-Łaniewska | Mirosław Dłużniewski | Marek Kuch

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 13;
Issue: 3;
Start page: 165;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nadciśnienie tętnicze | ciąża | klasyfikacja | patofizjologia | |

ABSTRACT
Nadciśnienie tętnicze (nt) komplikuje przebieg około 5-15% wszystkich ciąż, stanowiąc jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności, zarówno matek, jak i płodów/noworodków. Kryteria rozpoznania nt w ciąży to RRs => 140 mmHg i/lub RRr => 90 mmHg. Klasyfikacja nt w ciąży obejmuje cztery postaci: 1. uprzednio występujące nt, 2. nt indukowane ciążą - pojawiające się po 20 tygodniu ciąży, przebiegające z białkomoczem lub bez, 3. uprzednio występujące nt z nałożonym nt wywołanym ciążą z białkomoczem, 4. nt nie dające się sklasyfikować przed porodem. Wyjątkowo groźną postacią nt w ciąży jest nadciśnienie wywołane ciążą przebiegające z białkomoczem => 300 mg/dobę; nosi ono nazwę stanu przedrzucawkowego, a jego szczególne postaci - zespół HELLP i rzucawka - stanowią zagrożenia dla życia matki i płodu. Opieka nad ciężarną z nt obejmuje ścisłe monitorowanie (diagnostyka stanu przedrzucawkowego i jego powikłań), leczenie niefarmakologiczne oraz farmakoterapię, a także ustalenie optymalnego momentu zakończenia ciąży. W okresie połogu pacjentki nadal wymagają nadzoru a rozpoznanie nt ulega weryfikacji i ewentualnemu dalszemu leczeniu.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona