Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Napad migotania przedsionków u młodego mężczyzny po nadużyciu marihuany - opis prawdopodobnego związku przyczynowo-skutkowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 69;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: migotanie przedsionków | marihuana | kannabinoidy

ABSTRACT
Marihuana – związek kannabinoidowy – należy do najpopularniejszych narkotyków, uważanych za łagodne (soft drugs), choć nadal niedopuszczonych do obrotu handlowego w większości krajów. Nie do końca określono bezpieczeństwo jej stosowania, potencjał uzależniający, skalę zjawiska jej nadużywania. Pomimo odkrycia endogennych kannabinoidów oraz receptorów kannabinoidowych w ludzkim organizmie ich funkcja pozostaje niejasna. Aktualnie trwa dyskusja – medyczna i prawnicza – nad możliwością stosowania marihuany jako substancji leczniczej w niektórych wskazaniach. Wiadomo, że palenie marihuany powodować może działania niepożądane – dobrze tolerowaną tachykardię i(lub) podciśnienie tętnicze. Wydaje się, że może również zwiększać ryzyko napadowego migotania przedsionków. Poniżej przedstawiamy przypadek 32-letniego, zdrowego mężczyzny rasy kaukaskiej z napadem migotania przedsionków po stosowaniu marihuany. Stosowanie tej używki było jedynym uchwytnym czynnikiem ryzyka arytmii w prezentowanym przypadku. Test prowokacji z marihuaną w trakcie 24-godzinnego monitorowania elektrokardiograficznego metodą Holtera potwierdza naszą sugestię.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona