Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Narażenie dzieci na materiał potencjalnie zakażony wirusami przenoszonymi drogą krwi – obserwacje własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Mazur-Melewska | Anna Mania | Magdalena

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 3;
Start page: 155;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: profilaktyka poekspozycyjna | HIV | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Kontakt dziecka z materiałem potencjalnie zakaźnym z powodu przypadkowego lub przestępczego zakłucia sprzętem medycznym oraz wykorzystania seksualnego stanowi częsty problem ośrodków oferujących profilaktykę poekspozycyjną. Cel pracy: Analiza rodzaju i częstości występowania ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny u dzieci oraz prowadzonej profilaktyki wtórnej. Materiał i metody: Badaniami retrospektywnymi objęto grupę 35 dzieci, które skierowane zostały do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej w Poznaniu w związku z przebytą ekspozycją na materiał potencjalnie zakaźny w latach 2001-2009. Wyniki: W analizowanym okresie obserwowano wzrost liczby osób zgłaszających się po ekspozycji na materiał zakaźny. U 26 osób zdarzenie miało charakter przypadkowego zakłucia igłą medyczną, u 9 nastąpiła ekspozycja celowa: gwałt lub zakłucie w celach przestępczych. Trzydzieścioro dzieci otrzymało poekspozycyjną profilaktykę farmakologiczną. U badanych nie stwierdzono zakażenia HIV, HBV, HCV związanego z ekspozycją. Wnioski: Wobec braku standardów postępowania z dziećmi eksponowanymi na materiał potencjalnie zakaźny za najistotniejszą czynność mającą na celu przeciwdziałanie tego typu zdarzeniem, należy uznać edukację dzieci odnośnie postępowania z przypadkowo znalezionym sprzętem medycznym. Młodzież należy informować jak unikać sytuacji sprzyjających ekspozycjom powodowanym przez osoby trzecie.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions