Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

NASILJE NAD STARIJIMA KOD STUDENATA: MOGUĆNOSTI INTERVENCIJA KROZ NASTAVNI PROGRAM

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ljiljana Muslić | Silvia Rusac | Marina Ajduković

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 51;
Date: 2009;
Original page

Keywords: evaluacija djelotvornosti nastave | senzibilnost za nasilje nad starijim osobama | socijalna gerontologija.

ABSTRACT
Primarni cilj rada je evaluacija djelotvornosti nastave iz kolegija Socijalna gerontologija u području razvijanja senzibilnosti studenta za problem nasilja nad starijima u obitelji. Sekundarni cilj je prikaz mogućnosti evaluacije doprinosa pojedinih oblika nastave u postizanju očekivanih obrazovnih ishoda i poticanje sličnih istraživanja u području djelotvornosti obrazovnog procesa na Studiju za socijalni rad. U istraživanju su sudjelovali studenti treće godine Studijskog centra socijalnog rada (N=91). Podijeljeni su u dvije skupine: a) studenti koji su samo slušali predavanje iz Socijalnegerontologije, b) seminaristi iz kolegija Socijalna gerontologijakoji su detaljnije obrađivali temu nasilja nad starijima nakonšto su o tome slušali na predavanju. Rezultati su pokazali da sena početku nastave ove dvije skupine studenata nisu značajnorazlikovale u stupnju senzibilnosti. Obje skupine su početno pokazale visok stupanj senzibilnosti za nasilje nad starijima. Tijekom nastave do statističkiznačajnog povećanja senzibilnosti došlo je kod skupine studenata koji su slušali samo predavanje o nasilju nad starijima, ali ne i kod studenata koji su tu temu produbili kroz seminarsku nastavu.Istraživanje u cjelini pokazuju kao je nužno sustavno evaluirati ne samo proces već i ishode nastave kako bi se na najbolji način balansirali pojedini oblici nastave u cilju postizanja očekivanih obrazovnih ishoda.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions