Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nawracające uniesienie odcinka ST z tachyarytmią komorową związane z krytycznym zwężeniem proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Hrynkiewicz | Filip M. Szymański | Grzegorz Karpinski | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Robert Rudowski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 257;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przemijające niedokrwienie mięśnia sercowego | zwężenie proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej | komorowe zaburzenia rytmu | |

ABSTRACT
Rokowanie pacjentów z istotnym zwężeniem proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej (GPZ) jest poważne, ze względu na zagrożenie rozległym zawałem serca oraz nagłą śmiercią sercową. W pracy zaprezentowano przypadek 36-letniego pacjenta, bez wcześniejszego wywiadu choroby sercowo-naczyniowej, bez innych chorób towarzyszących, z negatywnym wywiadem rodzinnym, u którego z powodu nawracających zasłabnięć z towarzyszącym bólem w klatce piersiowej wykonano trzy-odprowadzeniowe 24-godzinne badanie elektrokardiograficzne (EKG) metodą Holtera, przy użyciu rejestratora holterowskiego EKG Lifecard CF firmy Reynolds. Zarejestrowano nawracające złożone komorowe zaburzenia rytmu serca, włącznie z trzepotaniem komór, oraz uniesienie odcinka ST. W momencie ustąpienia objawów klinicznych rejestrowano niewielkie obniżenie odcinka ST, a w kolejnych minutach zapis EKG powracał do normy. Z powodu kilkakrotnego nawrotu zmian w 24-godzinnym zapisie EKG, u pacjenta wykonano w trybie pilnym badanie koronarograficzne, w którym uwidoczniono krytyczne izolowane zwężenie proksymalnego odcinka GPZ. Wykonano implantację stentu z dobrym efektem angiograficznym. Pacjenta w stanie ogólnym dobrym wypisano do domu. W obserwacji kilkumiesięcznej po zabiegu chory nie zgłaszał dolegliwości.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil