Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

NECATİ ŞİİRİNDE NESİMİ’DEN ETKİLENMENİN BOYUT VE BİÇİMLERİ / LEVELS AND FORMATS OF NASSIMI'S INFLUENCE TO THE POETRY OF NEJATI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Seadet ŞIHIYEVA

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 57;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Nassimi | Nejati | literary relations | poetry of

ABSTRACT
ÖzetDivanının birtakım yapısal özellikleri, ayrı ayrı şiirlerinin teknik yönleri ve söyleyiş tarzıyla kendi yolunu çizen Türk divan şiirinin ünlü isimlerinden İsa Necati’nin gerek kaynakları, gerek etki alanında Azerbaycan edebiyatı temsilcilerinin de önemli yeri vardır. Necati’nin Nesimi’ye (öl. 1417) yazdığı nazireler onun Azerbaycan-Türk şiirinden kaynaklanmasının açık göstergelerindendir. Nesimi ve Necati’nin şimdiye dek araştırılmamış edebî ilişkilerine onların aynı redifli çoklu sayıda şiirleri tanıklık etmektedir. Necati’nin şiiri bu cihetleri, aynı zamanda Nesimi’nin kardeşi Şah Handan’ın adını şiirine getirmesi, Fazlullah ve Nesimi’nin trajik ölümüne poetik işaretleriyle Nesimi araştırmacılığı için de özel bir önem arz etmektedirAbstractThe outstanding poet of Turkic poetry of XVI century Isa Nejati has drawn an own career with some specific architectonics, technical ability and a way of thoughts expression. The special place among his ideological sources took Azerbaijan poetry of XII-XIV centuries. He had mentioned not only a name of Nizami, but also used the motives and images, nontraditional for classical poetry and borrowed of products of this outstanding poet. Many nazires written on the gazelles of Nassimi are indicators of taking from Azerbaijan-Turkic poetry. Set of verses with identical redif, poetical figures and style are witnesses of a literary communication of Nejati with Nassimi. His Divan has special value for Nassimi studies. And also very important are beyts, mentioning a name of his brother and poetic hints on the tragic death of the poet and his tutor Fazlullah.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions