Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

NEKI ASPEKTI SKRBI O ČLANU OBITELJI OBOLJELOM OD ALZHEIMEROVE BOLEST

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maja Laklija | Marina Milić Babić | Silvia Rusac

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 69;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Alzheimerova bolest | skrb | skrbnički odnos | posljedice | podrška

ABSTRACT
Skrb za osobu oboljelu od Alzheimerove bolesti ili nekog drugogoblika demencije opisana je kao najzahtjevniji oblik skrbi s kojim seosoba treba suočiti, sukladno razvojnom stadiju bolesti. Obitelj čininajveći resurs u skrbi za osobu oboljelu od Alzheimerove bolesti kadaona više nije u mogućnosti efi kasno skrbiti sama o sebi. Dosadašnjaistraživanja pokazala su da skrbnici tri četvrtine dana provode u skrbi za oboljelog, a taj udio provedenog vremena pokazuje trendpovećanja kako bolest napreduje. Skrb za člana obitelji oboljelogod Alzheimerove bolesti može imati negativan utjecaj na obitelj,odnosno skrbnika na psihološkom, profesionalnom i/ili fi nancijskomplanu (često odustaju od plaćenog rada ili su prisiljeni reducirati brojradnih sati), a može poremetiti i međusobne odnose s obitelji i širomokolinom. Preuzimanjem zahtjevne uloge skrbi o članu obitelji, skrbnik često također postaje »žrtvom bolesti« koja treba pronaći načine nošenja sa svime što bolest donosi. Stoga je cilj ovog rada, temeljem pregleda relevantne literature, identifi cirati nekoliko općih problema s kojima se suočavaju skrbnici osobe oboljele od Alzheimerove bolesti. Nadalje, u radu se stavlja fokus na iskustva skrbnika, na razumijevanje teškoća s kojima se skrbnici susreću u skrbi za oboljelog člana obitelji, uključujući između ostalog depresivnost i skrbnički stres. Naglašavase važnost podrške u skrbi za osobu oboljelu od Alzheimerove bolesti, te su dane preporuke zadaljnje djelovanje.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program