Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

O nekim toponimima Ludbreške i Koprivničke Podravine krajem 15. i početkom 16. stoljeća

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hrvoje Petrić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 12;
Issue: 19;
Start page: 211;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Ludbreška Podravina | Koprivnička Podravina | srednji vijek

ABSTRACT
Ovaj rad se bavi Ludbreškom i Koprivničkom Podravinom krajem 15. i početkom 16. stojeća iz aspekta povijesne geografije i toponimije. Moguće je zaključiti da je prije osmanski prodora ovaj kraj bio relativno gusto naseljen. Značajno je spomenuti da je toponimija ovdašnjeg zemljišta sačuvala svoje narodne slavenske odnosno hrvatske karakteristike i nije, bar u većoj mjeri, mađarizirana. Prodorom Osmanlija u ove dijelove Podravine u velikoj se mjeri izmijenila ranija demografska struktura. Već je 20-tih godina 16. stoljeća počeo proces demografskog pražnjenja i osiromašivanja. To se može vidjeti kroz pad broja poreznih dimova, ali sve češću pojavu zapisivanja siromaha na pojedinim posjedima. Mnogi ovdašnji starosjedioci izbjegli su pred Osmanlijama prema sjeveru ili zapadu, a kasnije je naseljeno novo stanovništvo. To je dovelo do toga da su mnoga kasnosrednjovjekovna naselja nestala i da im se tijekom vremena zameo svaki trag, a ostali su tek neki toponimi na kartama i nazivi polja. Zbog toga je danas povijesno geografska i topografska istraživanja složeno provoditi jer je potrebno ne samo dobro poznavanje terena, nego i proučavanje brojnih objavljenih i neobjavljenih izvora te literature koja govori o određenom prostoru u kasnom srednjovjekovlju. Od nestalih kasnosrednjovjekovnih naselja za tek nekoliko njih je moguće pronaći odgovarajuće toponime na topografskim kartama ili u narodnim nazivima predjela i polja na terenu dok je za točnij e smještanje preostalih naselja bila potrebna detaljnij a analiza sačuvanih izvora. Ovaj tekst predstavlja tek prilog budućim sustavnim povijesno-geografskim obradama ove mikroregije u duljem vremenskom trajanju.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?