Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

NEZAPOSLENOST U DOŽIVLJAJU I ISKUSTVU NEZAPOSLENIH MLADIH U HRVATSKOJ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nivex Koller-Trbović

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 91;
Date: 2009;
Original page

Keywords: nezaposlenost mladih | Republika Hrvatska | kvalitativni pristup | utemeljena teorija

ABSTRACT
Od 937 nezaposlenih mladih osoba u Hrvatskoj koje su vratilepopunjeni upitnik na temu nezaposlenosti, njih 48% napisalo je i osobni komentar na posljednje pitanje koje je glasilo: Biste li nam željeli još nešto reći u vezi s nezaposlenošću ili u vezi s ovim upitnikom?Metodom kvalitativne analize izolirano je šest kategorija u području o nezaposlenosti mladih (razlog nemogućnosti nalaženja posla, uvjeti rada, stav prema radu, posljedice nezaposlenosti, odnos prema budućnosti i prijedlozi za poboljšanje stanja). Pojmovi iz svih kategorija argumentirani su doslovnim izjavama sudionika te pripadajućim brojčanim pokazateljima. Sudionici istraživanja najintenzivnije su se refl ektirali na razloge nemogućnosti nalaženja posla danas u Hrvatskoj.Temeljem metode utemeljene teorije može se zaključiti da vlastitipoložaj nezaposlenosti sudionici ovog istraživanja doživljavaju kaonepravdu, nejednakost i diskriminaciju te se doživljavaju žrtvama ukupne situacije u državi. Upravo od »države«, tj. državnih i političkih struktura očekuju najveću pomoć oko rješavanja takve situacije u zemlji.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?