Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İnflamatuar papiller hiperplazi olgusunun kriyocerrahi yöntemi ile tedavisi: olgu raporu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kıvanç Türkoğlu | Nihat Tuncer | Bedriye Gizem Çelebioğlu

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 135;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Inflammatory papillary hyperplasia | cryotherapy

ABSTRACT
Inflammatory papillary hyperplasia appears almost exclusively on the hard palate and almost always in association with a removable prosthesis. The precise cause of papillary hyperplasia is not well understood, although it appears to be associated with illfitting or loose dentures that create a potential space between the denture base and tissue, potentiating growth of C. albicans. The tissue hyperplasia occuns as a result of the low-level chronic trauma of field which fungal organisms had settled on. Its localization is usually on the palate dome but rarely is seen on crest or vestibule side. Presentation of the hyperplastic nodules are 3-4mm width, erythematous and cobblestone appearance. At the treatment surgical removal is indicated before a denture is recontructed for the patient. For the surgical removing curettage with round bur, electrosurgery, cryosurgery or laser ablation can be used. The aim of this report is to present a case of inflammatory papillary hyperplasia seen in a 61 years old man patient that treated by cryosurgery. ÖZET İnflamatuar papiller hiperplazi hareketli protez kullanan hastalarda meydana gelen ve sert damak mukozasının küçük hiperplaziler halinde genişlemesi şeklinde gözlenen ağız lezyonlarıdır. Etiyolojisi kesin olarak anlaşılamamış olmakla beraber protezin kötü uyumu sonrası protezle, palatinal mukoza arasında meydana gelen boşluğun ve bu bölgeye C.albicans’ın potansiyel yerleşimi sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir. Fungal organizmaların yerleşmiş bulunduğu alanın düşük seviyeli kronik travmaya maruz kalması sonucu doku hiperplazisi meydana gelmektedir. Lokalizasyon olarak sıklıkla damak kubbesinde izlenirken nadiren kret üzerinde veya vestibülde de izlenebilir. Hiperplastik nodüller; 3-4 mm çapında, eritemli, çakıl taşı görünümünde, kırmızımsı mantar şeklinde büyümelerdir. Tedavisinde yeni protezin yapımından önce hiperplazik doku cerrahi yöntemlerle kaldırılmalıdır. Bu işlem rond frez yardımıyla küretaj, elektrocerrahi, kriyocerrahi veya lazer uygulaması kullanılarak yapılabilir. Bu makalede 61 yaşındaki erkek hastada izlenen papiller hiperplazi olgusunun kriocerrahi yöntemi kullanılarak tedavisi anlatılmaktadır. Anahtar Kelimeler: İnflamatuar papiller hiperplazi, kriyocerrahi
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil