Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İngiltere’deki Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü’nün (RNIB) Çalışmaları ve Ülkemiz İçin Öneriler Services of Royal National Institute of Blinds (RNIB) and Recommendations for Turkey

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bakırcı, Ramazan

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 309;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Kullanıcı hizmetleri | Görme engelliler | Kraliyet Ulusal Körler Enstitüs | Birleşik Krallık | Türkiye | User services | Blinds and partially sighted | Royal National Institute of Blinds | United Kingdom | Turkey

ABSTRACT
Yazıda, İngiltere’deki Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (Royal National Institute of Blinds- RNIB)’nün görme engellilere yönelik sunduğu hizmetler anlatılmıştır. Özellikle bir siviltoplum kuruluşunun bu hizmetlerdeki başarısı, (gerek basılı ve gerekse sesli yayınlarda),yazarın İngiltere’ye yaptığı inceleme gezisi çerçevesinde anlatılmış ve Türkiye’de de buçalışmaların yapılabilmesi için bu doğrultuda öneriler getirilmiştir.The article tells about the library services of the Royal Institute of Blinds. The authoremphasizes the details of apparent success of the institution, and forwards reflectionsand proposals about the Turkish case, in order that similar success can be attained by theservices for the blind.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions