Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Niğde Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve İlk Faaliyetleri (1924-1926)
The Establishment And First Activities Of Niğde Türk Ocağı (1924-1926)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nevzat TOPAL

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 655;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Niğde | Niğde Türk Ocağı | Niğde Press | Türk Yurdu | Şehabettin Tüzün | Hüsnü Savaşçın Niğde | Niğde Türk Ocağı | Niğde Basını | Türk Yurdu | Şehabettin Tüzün | Hüsnü Savaşçın

ABSTRACT
“Türk Ocakları” which had been established in 1911 was re-organized after national conflict. “Niğde Türk Ocağı” was one of the establishments organized after national conflict. We evaluated the establisments and first activities of “Ocak” from the news of some newspapers we could obtain which had been published in Niğde. It was impossible to find a full collection of Niğde newspapers in libraries and archives. So, no researches were made about the activities and establishment of “Niğde Türk Ocağı”. It was possible to mark the activities and establishment of “Ocak” from the newspapers and documents that we could obtain by Mehmet Yılmaz Savaşçın who was the son of selected chairman of “Niğde Türk Ocağı” in 1925 Hasan Hüsnü (Savaşçın).According to documents and newspapers we had, “Niğde Türk Ocağı” was established at September 1924. First chairman of administrative board was C. Şehabeddin (Tüzün). There is a misbelief about this person for he can be the famous poet C. Şehabeddin. But in this study it was discovered that Şehabeddin had worked as lawyer in Niğde. The administrative board changed at the congress in January 9 1925 after Şehabettin Bey’s short (about six months) regimen. Hasan Hüsnü (Savaşçın) was selected as the chairman of second administrative board. According to identity certificate which was only for members of “Türk Ocakları” the first numbered member was Hüsnü Bey. Hüsnü Bey had organized and functionalized the “Ocak” in a short time. “Niğde Türk Ocağı” supported to cultural life of Niğde with its activities. The establishment and first activities of “Niğde Türk Ocağı” was evaluated for the first time by our limited documents. Fiili olarak 1911 senesinde kurulan Türk Ocakları Milli Mücadele sonrasında yeniden teşkilatlanmaya gitmiştir. Niğde Türk Ocağı Milli Mücadele sonrası kurulan teşkilatlardan birisidir. Ocağın kuruluşunu ve ilk faaliyetlerini Niğde’de yayınlanan ve elimize ulaşabilen gazete nüshalarında yer alan haberlerden istifade ederek değerlendirdik. Bugüne kadar kütüphane ve arşivlerde Niğde Gazetelerine ait tam bir koleksiyon bulmam mümkün olmamıştır. Bu sebepten de Niğde Türk Ocağının kuruluşu ve faaliyetlerine dair bir çalışma yapılamamıştır. Ancak Niğde Türk Ocağına 1925 tarihinde başkanı seçilen Hasan Hüsnü (Savaşçın) Bey’in oğlu Mehmet Yılmaz Savaşçın vasıtasıyla temin ettiğimiz gazete ve belgelerden Ocağın kuruluşu ve faaliyetlerini aydınlatmak mümkün olmuştur.Elimizde mevcut olan gazete ve belgelerden Niğde Türk Ocağı Eylül 1924’te kurulmuştur. İlk İdari Heyeti Reisi C. Şehabeddin (Tüzün) Bey’dir. Bu kişinin meşhur şair C. Şehabeddin olabileceği şeklinde yanlış bir kanaat hâkimdir. Ancak yapılan çalışmada Şehabeddin’in Niğde’de avukatlık mesleğini icra ettiği ortaya çıkarılmıştır. Şehabeddin Bey’in kısa süreli (yaklaşık altı ay) yönetimini takiben 9 Ocak 1925’te yapılan kongrede yönetim değişmiştir. İkinci İdari Heyet Reisi olarak Hasan Hüsnü (Savaşçın) Bey seçilmiştir. Elimizdeki bulunan Türk Ocakları Üyelerine Mahsus Hüviyet varakasında Niğde Türk Ocağı’nın 1 numaralı üyesi Hüsnü Beydir. Hüsnü Bey kısa sürede Ocağı teşkilatlandırıp faal hale getirmiştir. Niğde Türk Ocağı yaptıkları etkinlikler ile Niğde’nin kültürel hayatına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Elimizdeki sınırlı belgeler ışığında bugüne kadar çalışılmamış olan Niğde Türk Ocağının kuruluşu ve ilk faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program