Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Niedokrwistość z niedoboru żelaza u niemowląt i małych dzieci na podstawie obserwacji własnych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barbara Kamer | Elżbieta Dołka | Ewa Świątkowska | Karolina Kulig | Jadwiga Michalecka | Krystyna Sujecka

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 3;
Start page: 215;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niedokrwistość z niedoboru żelaza | niemowlęta | małe dzieci

ABSTRACT
Celem pracy była ocena częstości występowania niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci w pierwszych 3 latach życia, leczonych w klinice. U każdego pacjenta oceniono wskaźniki hematologiczno-biochemiczne gospodarki żelazowej. Niedokrwistość z niedoboru żelaza stwierdzono u 3,1% badanych. Częstość ta była porównywalna do częstości stwierdzonej w łódzkiej populacji dzieci do lat 3 w latach 80. Wśród badanych z niedoborem żelaza prawie co piąte dziecko było urodzone przedwcześnie, a ponad połowa była żywiona od urodzenia sztucznie. Wysoka częstość niedokrwistości z niedoboru żelaza stwierdzana u badanych w pierwszych 3 latach życia wskazuje na potrzebę zastosowania wczesnego postępowania diagnostyczno-profilaktycznego.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?