Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nieinwazyjny test wykrywania infekcji Helicobacter pylori u dzieci - wartość diagnostyczna wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Iwona Ignyś | Beata Klincewicz | Waldemar Malewski | Wojciech Cichy

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 4;
Start page: 234;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | dzieci | diagnostyka | Helicobacter pylori antygen w kale | test nieinwazyjny

ABSTRACT
Wprowadzenie: Test do wykrywania antygenu Helicobacter pylori (H. pylori} w kale (HpSA) uważa się za tak samo dokładny jak test oddechowy. Jego czułość i specyficzność u dzieci wynoszą odpowiednio 72,7% oraz 97,3%. Dane dotyczące dokładności tej metody w populacji polskich dzieci są skąpe. Cel pracy: Ocena przydatności testu HpSA u dzieci w odniesieniu do wyników badań histologicznych. Materiał i metodyka: 135 dzieci (58 dziewcząt i 77 chłopców) w wieku 3-18 lat (średnia wieku 8,1) z objawami choroby organicznej górnego odcinka przewodu pokarmowego zostało włączonych do badań. Żaden z pacjentów nie stosował antybiotyków przez ostatnie 3 miesiące. U każdego pacjenta wykonano gastroduodenoskopię z pobraniem wycinków błony śluzowej żołądka na test ureazowy i badanie histologiczne. Infekcję H. pylori rozpoznawano, gdy wynik obu badań był dodatni. Pobierano próbkę stolca celem wykonania testu HpSA, przy użyciu zestawu HpStAR Dako Diagnostika, Hamburg. Wyniki: W grupie 135 dzieci zakażenie H. pylori potwierdzono u 48 (dodatni test ureazowy i histologia). U 33 ujawniono HpSA. W grupie 87 H. pylori ujemnych pacjentów HpSA potwierdzono u 2 (wynik fałszywie dodatni). Czułość i specyficzność osiągnęła wartość odpowiednio 69% i 98%. Wnioski: W oparciu o uzyskane wyniki test HpSA wykazuje dużą dokładność w wykrywaniu infekcji H. pyton wśród dzieci.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program