Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Niektóre postacie grzybic jamy ustnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Jadwiga Kurnatowska | Piotr Kurnatowski

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 15;
Issue: 1;
Start page: 29;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybice | jama ustna

ABSTRACT
W pracy omówiono czynniki predysponujące do rozwoju grzybicy jamy ustnej, wpływające na adherencję komórek grzyba do błony śluzowej, prewalencję grzybów w poszczególnych rozpoznaniach stomatologicznych, rodzaje i gatunki grzybów odpowiedzialnych za zmiany w obrębie jamy ustnej, poszczególne postacie kliniczne i mikologiczne, a także stosowane leczenie.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions