Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Niepożądane działania sercowo-naczyniowe sterydów anabolicznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Mączewski | Stanisław M. Piłkowski | Artur Mamcarz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 6;
Start page: 428;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sterydy anaboliczne | działania niepożądane | przerost lewej komory | ostry zespół wieńcowy | nagła śmierć sercowa

ABSTRACT
Sterydy anaboliczne są coraz szerzej używane dla wzrostu masy mięśniowej, redukcji wagi ciała oraz poprawy wydolności przez ludzi uprawiający sport rekreacyjnie. Dawki sterydów anabolicznych stosowane w sporcie w celach dopingu są o wiele większe niż zalecane ze wskazań medycznych przez lekarzy, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia działań niepożądanych również ze strony układu krążenia. Efekty uboczne zależą od rodzaju przyjmowanych sterydów, dawki oraz czasu stosowania dopingu, a także indywidualnej reakcji organizmu. Dostępne obserwacje sugerują, że sterydy anaboliczne wywierają niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ale znaczenie kliniczne tego wpływu nie jest w pełni udowodnione z uwagi na trudność w przeprowadzeniu obiektywnych, randomizowanych badań klinicznych u ludzi. Odwracalność działań niepożądanych sterydów anabolicznych na układ sercowo-naczyniowy nie jest jednoznaczna. Stosowanie sterydów anabolicznych może być obarczone działaniami niepożądanymi związanymi z układem sercowo-naczyniowym: przerostem lewej komory, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca. Nieprawidłowości te mogą być przyczyną innych poważnych powikłań: ostrego zespołu wieńcowego i nagłej śmierci sercowej.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?