Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nietypowy przebieg choroby niedokrwiennej serca u chorej z izolowaną przetoką wieńcową - opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Putkiewicz | Janusz Kochanowski | Artur Oręziak | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 153;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przetoka wieńcowa | wrodzona wada naczynia wieńcowego | choroba niedokrwienna serca

ABSTRACT
52-letnia kobieta, pracownik biurowy, została przyjęta do szpitala w celu zdiagnozowania nawracających bólów w klatce piersiowej o nietypowym charakterze. Objawy występowały w spoczynku, trwały około kilku minut i ustępowały samoistnie. Dolegliwości powyższe utrzymywały się od około trzech lat ze szczególnym nasileniem w okresie ostatnich dwóch tygodni. Dodatkowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy pacjentka kilka razy zasłabła bez pełnej utraty przytomności i uskarżała się na uczucie kołatania serca o charakterze napadowym. Wykonane w warunkach ambulatoryjnych 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera nie wykazało istotnych zaburzeń rytmu i przewodzenia mogących być przyczyną wspomnianych dolegliwości. W trakcie hospitalizacji w wykonanej próbie wysiłkowej stwierdzono obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach II, III, aVF, V5-V6. W koronarografii stwierdzono obecność wrodzonej anomalii prawej tętnicy wieńcowej pod postacią przetoki wieńcowej, łączącej prawą tętnicę wieńcową z lewą komorą serca, bez towarzyszących istotnych zmian w pozostałych naczyniach wieńcowych. Chora nie wyraziła zgody na operacyjną korektę wady. Po modyfikacji leczenia farmakologicznego, które wydawało się skuteczne w krótkiej obserwacji, chorą wypisano do domu.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions