Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

O některých prostorových souvislostech spolupráce a konkurenceschopnosti

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hájek Oldřich | Hrabinová Šárka | Novosák Jiří

Journal: Journal of Competitiveness
ISSN 1804-171X

Volume: 2010;
Issue: 2;
Start page: 3;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Klastr | konkurenceschopnost | region | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj

ABSTRACT
Prostor představuje významný aspekt problematiky klastrů, když se promítá jednak v definici vlastního pojmu, v metodách vymezení či ve výzkumu rozdílností předpokladů a možností tvorby klastrů v různých typech regionů. Cílem tohoto článku je zhodnotit dílčí vztahy prostoru a klastrů a to jednak na bázi prostorových vzorů lokalizace členů institucionalizovaných klastrů a jednak na bázi rozdílů vybraných charakteristik klastrů Moravskoslezského kraje jako příkladu strukturálně postiženého regionu a Zlínského kraje jako příkladu periferního regionu. Hlavní poznatky článku poukazují na rozmanitost prostorových vzorů institucionalizovaných klastrů sledovaných krajů, a to v souladu s vágní definicí celého konceptu a v návaznosti na specifické lokalizační faktory různých typů odvětví. Současně hodnocení institucionalizovaných klastrů obou krajů potvrzuje teoretické předpoklady týkající se různých typů regionů o omezeném potenciálu tvorby klastrů ve Zlínském kraji, respektive o rozvoji klastrů Moravskoslezského kraje na bázi atrakce významné zahraniční investice, respektive rozvoje inovativních odvětví.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program