Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

'NO HISTORY, NO FUTURE'

ADD TO MY LIST
 
Author(s): C. Nöthling

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 9;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Geskiedenis | geesteswetenskap | beskrywende. dissipline | krygshistorikus

ABSTRACT
Synde 'n geesteswetenskap en 'n evolusionere vertakking van die Wysbegeerte, gaan die Geskiedenis ook maar mank aan al die tekortkominge van die abstrakte dissiplines. En tog is daar hierdie belangrike verskil: soos my geskiedenisonderwyser baie lank gelede aan my te kenne wou gee, is die historikus 'n man wat met feite werk. 'Kyk, Paul Kruger is op 10 Oktober gebore - nie 'n dag vroeër of later nie. Dit is geskiedenis', het hy probeer verduidelik.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona