Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nova planerska kultura – iniciativa za varstvo okolja

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Metka Sitar

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 09;
Issue: 2;
Start page: 25;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: planerska orodja | prostorski dokumenti | prostorsko planiranje | varstvo okolja

ABSTRACT
V besedilu so izpostavljena vprašanja prihodnjega prostorskega planiranja, pri čemer sta kot najpomembnejši izpostavljeni preživetje človeštva in ustvarjanje zdravega in prijetnega okolja. Sledijo jim vprašanja vezana na dileme planiranja za bodočnost in uvajanja novih postopkov ter inštrumentov v planersko prakso.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions