Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nove oblike bivanja – trajnostno usmerjene urbane skupnosti

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mojca Šašek Divjak

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 20;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: arhitektura | bivanje | eko-naselja | trajnostni razvoj | trajnostna skupnost

ABSTRACT
Kot odgovor na urbano krizo velikih mest nastajajo na različnih koncih sveta nove oblike naselij, sestavljene iz trajnostno usmerjenih skupnosti. Taka naselja se med seboj precej razlikujejo, predvsem glede na deželo, v kateri nastajajo. Vendar imajo kljub temu značilne skupne lastnosti, kot so humano merilo in socialna povezanost skupnosti, vključevanje članov pri upravljanju naselja, uveljavljanje novih družbenih vrednot in sonaravno usmerjanje aktivnosti. Naselja so se razvila pod vplivom razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij in pomenijo uvajanje novega načina življenja in dela.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions