Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A NOVEL LIKE NIGHT: GECE
GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Seval ŞAHİN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2082;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Bilge Karasu | Gece | novel Bilge Karasu | Gece | roman.

ABSTRACT
Gece was published in 1985, and drew attention with its peculiar style of its own. It is a novel like the night as its name implies. The night has uncertainty in it, because darkness doesn’t completely lighten things. There is always an element that isn’t lightened and stays in the darkness. Consequently, darkness is an element that prevents clearness. The absence of clearness brings two seen or supposed to be seen elements face to face. To be or to suppose leads to not being able to be certain, and this leads to uncertainty. What arises at this point is chaos. Therefore, Gece is a novel like the night. It has all the elements which belongs to the night. This article gives information about this interesting novel by Bilge Karasu. Gece romanı, 1985 yılında yayımlanmış ve kendine özgü üslûbuyla ilgi çekmiştir. Roman, adı üstünde gece gibi bir romandır. Gece, içinde belirsizliği taşır. Çünkü karanlık, hiçbir şeyi tam olarak aydınlatmaz. Mutlaka aydınlanmayan, karanlıkta kalan bir unsur vardır. Dolayısıyla karanlık netliğe engel olan bir unsurdur. Netliğin olmaması ise beraberinde görülen ya da görüldüğü sanılan iki unsuru karşı karşıya getirir. İşte bu, olmak ve sanmak tam emin olamamayı, bu da belirsizliği doğurur. Bu noktada ortaya çıkan ise karşıtlıktır. Bu nedenle Gece, gece gibi bir romandır. Eser, geceye ait bütün unsurları taşır. Bu makalede Bilge Karasu’nun bu ilginç romanı hakkında bilgi verilecektir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions