Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nowe możliwości leczenia bólu epizodycznego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2010;
Original page

Keywords: ból epizodyczny | ból przebijający | morfina | fentanyl | doustny przezśluzówkowy cytrynian fentanylu | tabletki podpoliczkowe | aerozol donosowy

ABSTRACT
Uważa się, że ból epizodyczny to codzienny problem w medycynie paliatywnej, który w sposóbistotny utrudnia skuteczne leczenie przeciwbólowe oraz obniża jakość życia chorych. W większościjest to zjawisko krótkotrwałe, przemijające po półgodzinie. Morfina zaczyna działać zbytpóźno, zatem nie spełnia oczekiwań jako leku skutecznego w leczeniu bólu przebijającego, pozostajejednak dobrym rozwiązaniem w zapobieganiu bólowi incydentalnemu. Nowo wprowadzonepreparaty fentanylu – musujące tabletki podpoliczkowe oraz aerozol donosowy – cechują sięznacznie szybszym początkiem i krótszym czasem działania, dobrą tolerancją i istotnie poprawiająjakość leczenia przeciwbólowego w schyłkowym okresie choroby.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions