Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nowe spojrzenie na patogenezę choroby trzewnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Lucyna Müller

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 3;
Start page: 261;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba trzewna | patogeneza | cytokiny

ABSTRACT
Mimo długoletnich badań podłoże patogenetyczne choroby trzewnej nie zostało do końca wyjaśnione. Obecnie mówi się o prawdopodobnym współdziałaniu kilku czynników w rozwoju tego schorzenia: genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i immunologicznych. W ostatnich latach badacze coraz więcej uwagi poświęcają zjawiskom immunologicznym zachodzącym pod wpływem gliadyny w błonie śluzowej jelita cienkiego u chorych na celiakię. Badania te zapoczątkowało stwierdzenie, że typowe dla choroby trzewnej zmiany histologiczne są następstwem reakcji immunologicznej w macierzy zewnątrzkomórkowej, blaszce właściwej oraz komórkach nabłonka jelitowego. W rozwoju tej reakcji kluczową rolę odgrywa układ immunologiczny przewodu pokarmowego (GALT – gut associated lymphoid tissue) wraz z komórkami immunokompetentnymi w nabłonku jelitowym (IELs – intraepithelial lymphocytes) i w blaszce właściwej (Lpls – lamina propria lymphocytes), których pobudzenie prowadzi do produkcji cytokin pro- i antyzapalnych. W odpowiedzi na lokalną aktywację układu immunologicznego we krwi obwodowej wzrasta ilość komórek produkujących cytokiny.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions