Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nowości w gastroenterologii - wybrane zagadnienia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Słomka | Beata Kasztelan-Szczerbińska | Krzysztof Celiński

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 4;
Start page: 393;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przełyk Barretta | terapia komórkowa | choroby wątroby

ABSTRACT
I. Przełyk Barretla - postępy w diagnostyce i leczeniu. Większość obszarów dysplazji w przełyku Barretta (BE) pozostaje makroskopowo niewidoczna podczas standardowej diagnostyki endoskopowej. W ciągu ostatnich kilku lat opracowano nowe metody, które poprawiają skuteczność diagnostyczną. Ryzyko rozwoju raka i potrzebę ściślejszego nadzoru pacjentów z rozpoznanym BE można ocenić na podstawie biomarkerów (mutacji p 16 p53; ilości DNA w komórkach, nadekspresjicyklooksygenazy-2, długości odcinka z nabłonkiem Barretta). W ostatnim okresie opublikowano doniesienia na temat bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania nowych metod leczenia farmakologicznego i endoskopowego pacjentów z BE. II. Terapia komórkowa - nowa nadzieja w leczeniu chorób wątroby. Głównym problemem ograniczającym ilość przeprowadzanych zabiegów transplantacji wątroby jest niewystarczająca liczba dawców narządów w stosunku do zapotrzebowania. Powoduje to dużą umieralność wśród pacjentów oczekujących na przeszczep - 12% w ciągu 3 miesięcy. Ostatnio wiele uwagi poświęca się tzw. terapii komórkowej, która obejmuje: 1) terapię genową ex vivo; 2) transplantację izolowanych hepatocytów; 3) poszukiwania alternatywnych źródeł komórek do odnowy wątroby; 4) tworzenie systemów zewnątrzustrojowego wspomagania wątroby.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?