Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Numbers, Predictions and War

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.W. Grobbelaar

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 11;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Col T. N. Dupuy | US Army Ret. | Macdonald and Jones | Historical Evaluation and Research Organization (HERO) | predicting the outcome of any battle

ABSTRACT
Die subtitel van hierdie boek: 'Using history to evaluate combat forces and predict the outcome of battles', is 'n goeie beskrywing van die ambisieuse oogmerk van die skrywer. In die boek word 'n studie beskryf wat by die Historical Evaluation and Research Organization (afgekort: HERO) onderneem is om 'n wiskundige model daar te stel waarmee die uitkoms van enige veldslag voorspel kan word. As basis tot die studie word twee fundamentele aannames gemaak:
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona