Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ny vin på gamle flasker: Læringsstile i undervisningen på de videregående uddannelser

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Karen M. Lauridsen | Ole Lauridsen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 25;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
Denne artikel introducerer Dunn & Dunns læringsstilsbegreb og den nyere forskning som arbejder med at forklare, hvorfor konceptet har den beviste positive effekt på den enkelte elev/studerendes læringsudbytte. Herefter gives der eksempler på, hvorledes viden om læringsstile kan afspejle sig i den konkreteundervisningspraksis.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program