Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

OBILJEŽJA I PERSPEKTIVE SUVREMENIH PROGRAMA OBRAZOVANJA SOCIJALNIH RADNIKA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina Urbanc | Vanja Branica

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 10;
Issue: 1;
Start page: 21;
Date: 2003;
Original page

Keywords: tradicija | obrazovanje | socijalni rad | sveučilišni obrazovni programi | europeizacija

ABSTRACT
Budući da socijalni rad postaje sve više profesija koja se temelji na ljudskim pravima (utemeljenju, proučavanju, provođenju, zaštiti, unapređenju), u fokusu mnogih programa su upravo oni njeni sadržaji koji, uslijed procesa ujedinjenja, prerastaju u globalne izazove prakse socijalnog rada. Na lokalnoj razini socijalni uvjeti pojedine zajednice pod utjecajem su globalizacije, međunarodne politike, međunarodne komunikacije, povezanosti i suradnje. Obilježja i veličina socijalnih problema (siromaštva, obespravljenosti, socijalne isključenosti, diskriminacije, izbjeglištva, itd.) također su pod utjecajem globalnih zbivanja. Stoga su suvremeni studiji socijalnog rada sve više usmjereniji na "internacionalne" komponente u svojim programima, nastojeći buduće socijalne radnike osposobiti za «nove» probleme pojedinaca, skupina i zajednica. U radu autori iznose osnovne tradicije razvoja socijalnog rada u nekim europskim zemljama, te programe obrazovanja socijalnih radnika koji proizlaze iz navedenih tradicija, komentirajući njihova zajednička obilježja i razlike.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions