Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

OBITELJ U PALIJATIVNOJ SKRBI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maca Cicak

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 15;
Issue: 1;
Start page: 113;
Date: 2008;
Original page

Keywords: obitelj | umiruća osoba | palijativna skrb

ABSTRACT
Sve se više otvoreno govori i znanstveno razmatra proces umiranja i smrti neizlječivo bolesnih osoba. Sve glasnije se ističu ljudska prava i potrebe umirućih te njihovih bližnjih. Iako je obitelj prepoznata kao punopravni korisnik palijativne skrbi, još se uvijek nedovoljno pozornosti posvećuje specifičnom procesu promjene što zahvaća obitelj u stresnom razdoblju gubitka člana.Zato je neophodno, osim umirućeg, u fokusu imati i obitelj te pozornost pridati sljedećim temama: obilježjima suvremene obitelji, suočavanju s umiranjem i smrti, palijativnoj skrbi o obitelji, palijativnoj skrbi u obitelji, komunikaciji te osjećajima i tugovanju u obitelji.Namjera je ovog rada sistematizacija postojećih pojedinačnih teorijskih spoznaja i njihovo integriranje u tematske cjeline. Prikaz temeljnih zaključaka treba omogućiti bolje razumijevanje značaja i uloge obitelji u skrbi za umiruće te učinkovitije planiranje i pružanje neophodne stručne pomoći i podrške.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?