Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

OBITELJSKI ODNOSI I KONZUMACIJA DROGA NA POPULACIJI ADOLESCENATA GRADA ZAGREBA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Damir Ljubotina | Jadranko Galić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 207;
Date: 2002;
Original page

Keywords: adolescenti | konzumacija droge | obitelj

ABSTRACT
Istraživanje provedeno na reprezentativnom uzorku zagrebačkih srednjoškolaca, te učenika osmih razreda osnovnih škola ukazuje na porast konzumacije sredstava ovisnosti. Više od dvije trećine učenika četvrtih razreda konzumiralo je duhan više puta, a gotovo 90 % višestruko je konzumiralo alkohol. Među učenicima četvrtih razreda marihuanu je više puta probalo 32% djevojčica, te 46% dječaka. Karakteristike obiteljskih odnosa pokazale su se kao značajni prediktori učestalosti konzumacije marihuane.Bolje slaganje s roditeljima, vrijeme koje posvećuju djeci, kao i odnosi bračnih partnera značajno su povezani s konzumacijom marihuane. Konzumacija duhana i alkohola od strane roditelja povezana je s većom vjerojatnošću konzumacije marihuane od strane adolescenata. Relativno najveću vjerojatnost višestruke konzumacije marihuane nalazimo kod adolescenata koji neke aspekte unutarobiteljskih odnosa percipiraju lošim, ali kako je apsolutni broj takvih adolescenata u populaciji razmjerno malen, oni čine približno trećinu svih višestrukih konzumenata marihuane. Ostali korisnici marihuane obiteljske odnose ne procjenjuju kao loše. Taj rezultat ukazuje da opće povećanje učestalosti konzumacije droge kod mladih uvjetuje regrutiranje gotovo dvije trećine konzumenta iz obitelji u kojima mladi odnose unutar obitelji percipiraju kao relativno zadovoljavajuće.To ukazuje na značaj drugih, izvanobiteljskih faktora u razvoju ovisničkog ponašanja, ali i potrebu da obitelj omogući bolju zaštitu mladima pri izbjegavanju razvoja ovisničkog ponašanja.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?