Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Obraz kliniczny grzybicy woszczynowe j na przełomie XIX i XX w. uwieczniony w mulażach

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Tatiana Szymczak | Eugeniusz Baran | Tomasz Kołodziej

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 11;
Issue: 1;
Start page: 71;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybica woszczynowa | favus | obraz kliniczny | diagnostyka | mulaże

ABSTRACT
W 1839 r. Johann L. Schoenlein wykazał, że grzybica woszczynowa jest chorobą zakaźną, a czynnikiem etiologicznym jest T. schoenleinii. Dla tej odmiany grzybicy obecność tarczek woszczynowych jest patognomoniczna. Choroba ta obecnie w Polsce praktycznie nie występuje, szczególne znaczenie w nauczaniu mają mulaże (woskowe figury) przedstawiające grzybicę woszczynową. Należy zdawać sobie sprawę, że grzybica woszczynowa może mieć znaczenie w przyszłości z powodu szerzenia się epidemii AIDS, stosowania immunoterapii czy migracji ludności, a wtedy zdobyta wcześniej wiedza może okazać się bardzo wartościowa. Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto zauważyć, że dość powszechnie występująca w naszej części Europy na przełomie XIX i XX w. grzybica woszczynowa uległa wygaszeniu, co należy przypisać znaczącej poprawie warunków życia.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil