Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Obraz kliniczny skórno-limfatycznej sporotrychozy na początku XX w. uwieczniony w mulażach

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Tatiana Szymczak | Eugeniusz Baran | Tomasz Kołodziej

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 187;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sporotrychoza | obraz kliniczny | diagnostyka | mulaże

ABSTRACT
Sporotrychoza (choroba Schencka) występuje najczęściej jako odmiana skómo-limfatyczna. Znajomość obrazu klinicznego pozwala na wczesne rozpoznanie schorzenia. Ponieważ choroba praktycznie nie występuje w Polsce, szczególne znaczenie w nauczaniu mają mulaże (woskowe figury) przedstawiające chorobę Schencka. Należy zdawać sobie sprawę, że sporotrychoza może zyskać znaczenie w przyszłości w wyniku szerzenia się epidemii AIDS, a wtedy zdobyta wcześniej wiedza może okazać się bardzo wartościowa. Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto zauważyć, że dość powszechnie występująca w naszej części Europy pod koniec XIX i na początku XX w. sporotrychoza z nieznanych przyczyn uległa wygaszeniu.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions