Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena antropometryczna stanu odżywienia u dzieci z marskością wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jarosław Kierkuś | Maciej Dądalski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 39;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: marskość wątroby | stan odżywienia | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Dzieci z marskością wątroby narażone są na niedobory żywieniowe. Cel pracy: Ocena stanu odżywienia u dzieci z marskością żółciową oraz marskością pozapalną wątroby. W rozkładzie centylowym masy ciała stwierdzono w grupie marskości żółciowej 54,5%, a w grupie marskości pozapalnej 44,4% pacjentów poniżej 10 centyla. Współczynnik masy ciała wykazał ponad 60% dzieci niedożywionych w grupie z marskością żółciową wątroby oraz 55,5% w grupie z marskością pozapalną. Masa tłuszczowa była znacznie obniżona w obu grupach (skrajnie niska w grupie marskości żółciowej) w stosunku do grupy kontrolnej. Wnioski: U dzieci z marskością wątroby dochodzi do niedoborów żywieniowych, wyrażonych szczególnie obniżeniem masy tłuszczowej. Dzieci z marskością wątroby wymagają wnikliwej oceny stanu odżywienia i w razie potrzeby zastosowania odpowiedniego leczenia żywieniowego.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona