Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Beata Orawiec | Anna Niwald | Jerzy Bodalski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 4;
Start page: 351;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typ 1 | mikroalbuminuria | retinopatia | nadciśnienie tętnicze

ABSTRACT
Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłych powikłań cukrzycy oraz ich czynników ryzyka u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną. Materiał i metody: Badaniem objęto 120 pacjentów (57 dziewcząt, 63 chłopców) w wieku od 17,0 do 19,0 lat (średnia±SD: 18,2±0,6 roku), chorujących na cukrzycę od 4,0 do 17,6 roku (średnia±SD: 8,9±3,5 roku). U badanych oznaczono albuminurię w 10-godzinnej zbiórce moczu (metoda chemiluminescencji). Dno oka oceniono na podstawie badania okulistycznego przy użyciu lampy szczelinowej i fluoroangiografii. Dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego, wzrostu i masy ciała. Analizie poddano średnie poziomy hemoglobiny glikowanej z okresu ostatnich 3 lat (metoda HPLC). Oceniono także profil lipidowy, stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy. Wyniki: U 15 pacjentów (13,3%) stwierdzono powikłania mikronaczyniowe: mikroalbuminurię u 1 osoby (0,83%), a retinopatię prostą - u 15 (13,3%) osób. Pacjenci, u których stwierdzono powikłania mikronaczyniowe, charakteryzowali się młodszym wiekiem w momencie zachorowania na cukrzycę (p
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?