Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena częstości występowania zaburzeń lipidowych u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Górska | Piotr Korczyński | Marta Kumor | Piotr Bielicki | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Byśkiniewicz | Ryszarda Chazan

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 49;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: obturacyjny bezdech podczas snu | dyslipidemia | otyłość | zespół metaboliczny

ABSTRACT
Wprowadzenie: Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) dotyczy głównie otyłych mężczyzn w średnim wieku, głośno chrapiących, u których osoby z otoczenia zauważyły przerwy w oddychaniu podczas snu. Cel pracy: Ocena częstości występowania zaburzeń lipidowych u chorych z OBPS. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 400 osób (89% mężczyzn i 11 % kobiet) w wieku 52±11 lat, ze średnią wartością BMI 33,5±6,3 kg/m2. U wszystkich rozpoznano OBPS. Łączny wskaźnik bezdechów i okresów spłyconego oddychania (AHI) wynosił 59,9±29,5, przy przyjętej normie do 15/godzinę snu. Wyniki: U wszystkich chorych oznaczono lipidogram, uzyskując następujące średnie wartości: cholesterol całkowity 214±44 mg%, triglicerydy 189±125 mg%, cholesterol LDL 134±39 mg%, cholesterol HDL 43±13 mg%. Hipercholesterolemię rozpoznano u 105 chorych (27%), hipertriglicerydemię u 49 chorych (13%), hiper-cholesterolemię mieszaną u 172 osób (44%). Następnie na podstawie wartości BMI chorych podzielono na 3 grupy: o prawidłowej masie ciała, z nadwagą oraz otyłych. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotne różnice między poszczególnymi grupami w zakresie stężenia triglicerydów i cholesterolu HDL. Wartości pozostałych parametrów nie różniły się istotnie między poszczególnymi grupami. Na podstawie wartości wskaźnika AHI chorych podzielono na dwie grupy: osoby z silnie wyrażonym OBPS (AHI>35) oraz osoby o małym i średnim nasileniu OBPS (AHI
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona