Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena manometryczna progów czucia prostniczego oraz megarectum u dzieci i młodzieży z czynnościowym zaparciem stolca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Radosława Jakóbiec | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 4;
Start page: 259;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: manometria anorektalną | megarectum | czynnościowe zaparcie stolca

ABSTRACT
Wprowadzenie: Większość zaburzeń defekacji u dzieci i młodzieży ma charakter czynnościowy. Ocena manometryczna progów czucia prostniczego stanowi istotny element w definiowaniu megarectum. Cel pracy: Analiza progów czucia prostniczego u dzieci i młodzieży z czynnościowym zaparciem stolca w zależności od wieku, płci oraz czasu pasażu jelitowego. Materiał i metodyka: U 261 pacjentów wykonano pomiary całkowitego czasu pasażu jelitowego (colonic transit time - CTT) oraz manometrię anorektalną. Megarectum definiowano, jeżeli progi czucia prostniczego wynosiły: V1 >30 ml i/lub V2 >150 ml i/lub V3 >300 ml. Wyniki: średnie wartości V1, V2, V3 były istotnie statystycznie wyższe w grupie pacjentów ze znacznie wydłużonym CTT w porównaniu do grupy z prawidłowym CTT. Najwyższe średnie wartości V3 występowały u pacjentów powyżej 10 roku życia. Obecność megarectum określonego manometrycznie wykazano u 53% badanych. Nie stwierdzono zależności parametrów manometrycznych od płci. Wnioski: Ocena manometryczna w zakresie progów czucia prostniczego u pacjentów z czynnościowym zaparciem stolca koreluje z czasem pasażu jelitowego i stanowi uzupełnienie badań diagnostycznych, określających stopień nasilenia zaburzeń czynnościowych okolicy odbytowo-odbytniczej.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program