Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena parametrów manometrycznych u dzieci z retencyjnym i nieretencyjnym nietrzymaniem stolca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Karpe

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 12;
Issue: 4;
Start page: 163;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zaparcie czynnościowe | nietrzymanie stolca | manometria anorektalna | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zaburzenia oddawania stolca są istotnym problemem w praktyce pediatrycznej. Coraz częściej dzieci z tymi zaburzeniami trafiają do oddziałów szpitalnych z powodu braku powodzenia terapii prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych. Wiąże się to niejednokrotnie z koniecznością przeprowadzenia badań diagnostycznych, a następnie - podjęcia wielokierunkowej terapii. Cel pracy: Ocena parametrów manometrycznych u dzieci z retencyjnym i nieretencyjnym nietrzymaniem stolca. Materiał i metodyka: Analiza wyników manometrii anorektalnej u 63 dzieci powyżej 4 r.ż. z czynnościowymi zaburzeniami oddawania stolca pod postacią czynnościowej retencji stolca (43 pacjentów) oraz nieretencyjnego nietrzymania stolca (20 pacjentów). Wyniki: U pacjentów z nieretencyjnym nietrzymaniem stolca stwierdzono istotnie niższe wartości najwyższego ciśnienia spoczynkowego zwieracza odbytu (MRSP) w porównaniu do grupy z czynnościową retencją stolca (test U Manna-Whitney'a, p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions