Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem optycznym w diagnostyce choroby trzewnej i innych zespołów złego wchłaniania u dzieci - doniesienie wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Waldemar Malewski | Przemysław Majewski | Paweł Klincewicz

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 7;
Issue: 3;
Start page: 195;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia | dzieci | zespół złego wchłaniania | diagnostyka | chromoendoskopia z powiększeniem optycznym

ABSTRACT
Wprowadzenie: Choroba trzewna jest chorobą o podłożu immunologicznym, spowodowanym trwałą nietolerancją glutenu (gliadyny) u osób predysponowanych. Nieleczona, podobnie jak wtórne zespoły złego wchłaniania, doprowadza do nacieku limfocytów i zaniku ko-smków jelitowych błony śluzowej jelita. Zazwyczaj zmiany te nie mają charakteru ciągłego, dlatego zaleca się pobieranie od 4 do 8 wycinków w celu wykonania badania histologicznego (złoty standard). Wydaje się, że zastosowanie chromoendoskopii z powiększeniem optycznym (magnifying chromoendoscopy- MCE) ułatwia znalezienie miejsc o nieprawidłowej morfologii błony śluzowej i pomaga w postawieniu wiarygodnej diagnozy. Cel pracy: Ocena zastosowania MCE w diagnostyce choroby trzewnej i wtórnych zespołów złego wchłaniania. Materiał i metodyka: Do badania zakwalifikowano 15 dzieci w wieku 7-18 lat. Podzielono je na 3 grupy: grupa I - 8 dzieci z podejrzeniem celiakii, grupa II - 3 dzieci z zespołem złego wchłaniania w przebiegu nadwrażliwości pokarmowej, grupa III - dzieci w trakcie prowokacji glutenem. U każdego pacjenta wykonywano gastroduodenoskopię endoskopem CIFQ 160Z z powiększeniem optycznym 115*. W celu lepszego zobrazowania błonę śluzową dwunastnicy barwiono 1% roztworem indygo-karminu, a następnie obraz powiększano optycznie. Do oceny histologicznej pobierano 4 wycinki błony śluzowej dwunastnicy. Wyniki: 4 spośród 8 pacjentów z grupy I prezentowało nieprawidłową budowę kosmków jelitowych, a u 1 spośród 8 dzieci z tej grupy stwierdzono całkowity zanik kosmków. W grupie II u 2 spośród 3 dzieci kosmki były skrócone i poszerzone, a w grupie III - u 2 spośród 4 dzieci stwierdzono nieprawidłowe kosmki jelitowe. Zgodność zmian makroskopowych MCE z wynikami badań histologicznych wyniosła 96%. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można przyjąć, że MCE przyczynia się do postawienia właściwego rozpoznania.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions