Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi - punkt widzenia kardiologa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Braksator | Joanna Syska-Sumińska | Artut Mamcarz | Karol Wrzosek | Marek Kuch | Mirosław Dłużniewski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 267;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niekardiochirurgiczne operacje naczyniowe | stratyfikacja ryzyka operacyjnego | wydolność czynnościowa | echokardiografia dobutaminowa

ABSTRACT
Schorzenia naczyniowe stanowią istotny problem zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej. Dynamiczny rozwój technik diagnostycznych powoduje, że wzrasta ilość operacji naczyniowych niekardiochirurgicznych. Niekardiochirurgiczne operacje naczyniowe (n.o.n.) dotyczą głównie pacjentów po 60 r.ż. W Europie w 2025 roku ilość osób wtym wieku wzrośnie do 225 mln. Podstawową przyczyną zachorowalności i umieralności w tej grupie pacjentów są powikłania kardiologiczne. Odsetek tych powikłań sięga średnio 10%, a śmiertelność 30-dniowa w grupie n.o.n. jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej operowanej populacji i wynosi 5--6%, śmiertelność 5-letnia dochodzi do 45%. U podłoża powikłań kardiologicznych leży zjawisko niedokrwienia mięśnia serca. Częstość występowania choroby niedokrwiennej serca w tej grupie chorych szacuje się na 50-70%. Stratyfikacja ryzyka operacyjnego na przełomie ostatniego 15-lecia uległa pewnym modyfikacjom. Ostatnie standardy Amerykańskich Towarzystw Medycznych opracowane w 2002 roku zalecają wnikliwą ocenę kliniczną z określeniem wydolności czynnościowej pacjenta przed n.o.n., poszerzoną w wybranych przypadkach o specjalistyczne badania dodatkowe takie jak echokrdiografia dobutaminowa czy koronarografia.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions