Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy – aspekty praktyczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Swacha | Ewa Więsik-Szewczyk | Marzena Olesińska

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 6;
Start page: 419;
Date: 2011;
Original page

Keywords: toczeń rumieniowaty układowy | powikłania sercowo-naczyniowe | ryzyko | postępowanie

ABSTRACT
Powikłania sercowo-naczyniowe są przyczyną 20–30% zgonówchorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU). Występują onew tej grupie chorych częściej i w młodszym wieku niż w populacjiogólnej (tab. I). Przyczyny tego zjawiska nie zostały wyjaśnione. Naprzyspieszony rozwój miażdżycy wpływają zaburzenia lipidowe,współistniejące zapalenie oraz być może stosowanie glikokortykosteroidów.W pracy przedstawiono tradycyjne i swoiste dla TRU czynnikiwpływające na rozwój miażdżycy (tab. II). Zwrócono uwagę nakorzyści wynikające z kontroli aktywności choroby i stosowanialeków antymalarycznych. Omówiono miejsce badań obrazowychw diagnostyce miażdżycy, w tym badania ultrasonograficznegotętnic szyjnych z oceną grubości kompleksu błony wewnętrzneji środkowej (intima-media thickness – IMT). Obecnie nie ma jednoznacznychzaleceń dotyczących profilaktyki pierwotnej i wtórnejwśród chorych na TRU. Zaproponowano strategię postępowania,której wprowadzenie może zmniejszyć ryzyko rozwojupowikłań sercowo-naczyniowych (tab. III).
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program