Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena skuteczności meropenemu w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym w ciężkich postaciach ostrego zapalenia trzustki u ludzi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marta Piaścik | Grażyna Rydzewska | Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska | Janusz Milewski | Ilona Madejska | Dorota Skrodzka | Wiktor Łaszewicz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 1;
Start page: 35;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ostre zapalenie trzustki | antybiotykoterapia | meropenem

ABSTRACT
Cel pracy: Ocena klinicznej skuteczności meropenemu w profilaktyce powikłań infekcyjnych miejscowych (zakażenia martwicy trzustkowej, ropni trzustki i tkanek okołotrzustkowych) oraz ogólnych (sepsy, zapalenia płuc itp.) u pacjentów z ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki (o.z.t.); ponadto oceniano bezpieczeństwo i tolerancję stosowanego leczenia. Materiał i metody: Do badania włączono 36 pacjentów z ciężkim o.z.t. Rozpoznanie ustalono na podstawie wywiadu, badań obrazowych oraz 5-krotnego wzrostu aktywności amylazy w surowicy. Prognozowanie ciężkości przebiegu choroby oparto na podstawie: skali Ransona (>3 pkt), Balthazara (st. D lub E), CRP>100 mg/l oraz obrazu klinicznego według klasyfikacji z Atlanty. W badanej grupie jako profilaktyczną antybiotykoterapię zastosowano dożylnie meropenem w dawce 3×1 g/24 h przez co najmniej 14 dni. Poza tym wyrównywano zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, stosowano leczenie przeciwbólowe, selektywną dekontaminację jelit oraz żywienie dojelitowe, zaś w żółciopochodnym o.z.t. przez 72 h wykonywano sfinkterotomię endoskopową. Oceniano stan kliniczny pacjentów, parametry stanu zapalnego (CRP, leukocytoza), parametry biochemiczne i hematologiczne, a także wyniki badań obrazowych. Wyniki: Poprawa stanu klinicznego związana z brakiem zakażonej martwicy trzustkowej i innych powikłań infekcyjnych (także pozatrzustkowych) miała miejsce u 28 pacjentów (77,8%). Początkowe średnie wartości: CRP: 249,4 mg/l, WBC: 14975/mcl, końcowe: CRP: 21,2 mg/l, WBC: 6192/mcl (p

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program