Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena skuteczności ćwiczeń biofeedback u dzieci i młodzieży z zaparciami i(lub) z zanieczyszczaniem się stolcem - wstępne wyniki badań własnych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Bała

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 17;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ćwiczenia biofeedback | zaparcia czynnościowe | dzieci i młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Częstą dolegliwością wieku dziecięcego są zaparcia i towarzyszące im brudzenie bielizny. Zaparcia stanowią około 3% porad w praktyce pediatrycznej. U dzieci i młodzieży z czynnościowymi zaparciami i brakiem poprawy po wprowadzeniu leczenia farmakologicznego i dietetycznego można zaproponować terapię behawioralną, tzw. biofeedback, która polega na ćwiczeniach relaksacyjnych mięśni zwieraczy odbytu w formie zabaw obrazkowych. Cel pracy: Ocena skuteczności ćwiczeń biofeedback u dzieci i młodzieży z zaparciami czynnościowymi i(lub) z zanieczyszczaniem się stolcem. Materiał i metodyka: Analizą objęto 36 dzieci w wieku od 3 do 17 lat (średnia 9,3 lat), u których rozpoznano przewlekle zaparcia i(lub) zanieczyszczania się stolcem. U pacjentów wykonywano badanie przedmiotowe z bardzo dokładnym wywiadem, test Hintona, badanie manometryczne i rektoskopię. Pacjenci zgłaszali się na ćwiczenia biofeedback jeden raz w tygodniu, w seriach po 3-4 spotkania. Po serii ćwiczeń zbierano wywiad dotyczący poprawy stanu zdrowia (zmiany rytmiki wypróżnień, mniejszej częstości brudzenia bielizny). Badano zależności pomiędzy wartościami wyników testu Hintona i manometrii oraz wynikami efektywności ćwiczeń i poprawą stanu zdrowia. Wyniki: Analizowani mieli wykonanych łącznie 96 sesji ćwiczeniowych (średnio 2,6 sesji na 1 pacjenta), wykonali łącznie 217 ćwiczeń o różnym stopniu trudności (średnio 5,9 ćwiczeń na 1 pacjenta), od 1 sesji i 2 ćwiczeń do 8 sesji i 18 ćwiczeń. Poprawę podkreślało 22/36, tj. 61% ćwiczących, u 1 dziecka stwierdzono całkowite ustąpienie zaparć. U 39% nadal występowały zaburzenia defekacji w postaci zaparć i brudzenia bielizny Wnioski: Ćwiczenia biofeedback mogą stanowić alternatywną i skuteczną metodę leczenia zaparć czynnościowych i(lub) brudzenia bielizny u dzieci i młodzieży.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil