Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena stanu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci i młodzieży zakażonych Helicobacter pylori - doświadczenia własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 4;
Start page: 357;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zakażenie Helicobacter pylori | zmiany endoskopowe | zmiany histopatologiczne | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Helicobacter pylori jest bakterią uznaną za główny czynnik zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz choroby wrzodowej. Celem pracy była analiza obrazu makroskopowego i histopatologicznego u dzieci i młodzieży zakażonych H. pylori. Materiał i metody: Analizowano dokumentację medyczną495 pacjentów w wieku 2-18 lat, u których w latach 2005-2006 wykonano gastroskopię i rozpoznano zakażenie. Wyniki: Endoskopowo stwierdzono cechy zapalenia w antrum - u 75,6% osób, w trzonie u 14,3%, nadżerkowe zapalenie żołądka u 0,8%, krwotoczne u 1,4%, żółciowe u 7,7%, polip w antrum u 1%, granulowanie błony śluzowej antrum u 42,6%, a w trzonie u 9,1% badanych. Owrzodzenie żołądka stwierdzono u 0,2%, dwunastnicy u 4,4%, a nadżerki w dwunastnicy u 0,8% badanych. Histopatologicznie u 99,4% osób rozpoznano przewlekłe zapalenie, a u 0,6% badanych — gastritis reactiva. Stopień zapalenia w antrum: niewielki u 67%, średni u 19,2%, duży u 6,9%, brak zapalenia u 6,9% badanych. Stopień zapalenia błony śluzowej trzonu żołądka: niewielki u 10,9%, średni u 2,2%, duży u 2,0%, brak zapalenia u 84,9% pacjentów. Stopień zakażenia w antrum: niewielki u 73,5%, średni u 14,9%, duży u 4,6%, brak zakażeniaH. pylori u 7% osób. Stopień zakażenia w trzonie: niewielki u 8,2%, średni u 2,0%, duży u 0,6%, brak zakażenia u 89,2% pacjentów. Pangastrits rozpoznano w badaniu histopatologicznym u 12,9% badanych. Wnioski: 1. Zapalenie błony śluzowej żołądka współistniejące z zakażeniem H. pylori ma najczęściej charakter przewlekły, niewielkie nasilenie i występuje głównie w antrum. 2. Granulowanie błony śluzowej żołądka dotyczy częściej okolicy przedodźwiernikowej i występuje nie u wszystkich zakażonych. 3. Częściej z zakażeniem H. pylori współistnieje owrzodzenie dwunastnicy.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil